Liên hệ

Điện thoại: 02583882179 – 0905100268

Địa chỉ:16 Dã Tượng P. Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Việt Nam

Email:  melynahotel@gmail.com

Website: http://melynahotel.com

Fanpage: facebook.com/MelynaNhaTrangHotel

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Ngân hàng: Vietcombank – Chi nhánh Nha Trang

Tên TK: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÙI HIỀN

Số TK: 0581000767893